Aktuality - ordgyn_web

Přejít na obsah
Ve dnech 20. až 24.3.2023 z důvodu nemoci bude v ordinaci přítomna pouze sestra! Zástup v akutním případě po předběžné telefonické konsultaci:
- MUDr H.Kosová, Ph.D, na patře, č.dveří 403, tel: 799 517 998; 234 606 167
- MUDr. Eva Raušová,Gynevra Medical s.r.o., Evropská 35, Praha 6,v prostorách Therapy Point, tel: 220 518 306

Vážené pacientky,
z metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví platného od 1. 1. 2008 vyplývá, které úkony jsou hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a které ze všeobecného zdravotního pojištění hrazeny nejsou (tj. nejedná se o léčebnou péči).
Detaily viz CENÍK


Naše ordinace má smlouvy s těmito pojišťovnami:


111  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Návrat na obsah