Aktuality - ordgyn_web

Přejít na obsah

Vážené pacientky,
z metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví platného od 1. 1. 2008 vyplývá, které úkony jsou hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a které ze všeobecného zdravotního pojištění hrazeny nejsou (tj. nejedná se o léčebnou péči).
Detaily viz CENÍK


Naše ordinace má smlouvy s těmito pojišťovnami:


111  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Návrat na obsah