Nadstadardní služby - ordgyn_web

Přejít na obsah

Vážené pacientky,
ke zlepšení Vašeho komfortu nabízím možnost využití nadstandardních služeb nehrazených ze všeobecného zdravotního pojištění
za roční poplatek 500,- Kč.
Podrobné informace o rozsahu služeb získáte v ordinaci.

Návrat na obsah