Informovaný souhlas - ordgyn_web

Přejít na obsah

Rozhodnutí poskytovatele
K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s vyjímkou případů, které stanoví zákon.


Návrat na obsah